Osobný koučing

Sprevádzam životným reštartom ľudí, ktorí:

Sprevádzam životným reštartom ľudí, ktorí:

  • riešia náročné životné obdobie

  • sú úspešní a majú všetko, no i napriek tomu pociťujú frustráciu

  • prepadli nezdravému životnému štýlu

  • pociťujú nespokojnosť s vlastným životom, v partnerských a iných blízkych vzťahoch

  • cítia, že nevyužívajú svoj potenciál naplno

  • majú podozrenie na závislosť u seba alebo u blízkej osoby (alkohol, lieky, stimulanty,…)

  • prejavujú sa u nich známky vyhorenia

Našli ste sa v tomto aj Vy? Je to aj Váš životný príbeh?

Osobný koučing a rozvoj - Salussia

Znovu spoločne naštartujeme Váš plný potenciál

Znovu spoločne naštartujeme Váš plný potenciál

U mňa nájdete oporu, anonymitu a bezpečné prostredie, ktoré Vám pomôže otvorene nahliadnuť do seba. Pomôžem Vám dobiť baterky a zameriame sa na riešenie ťažkostí s využitím Vášho potenciálu. Všetky sedenia sú osobné (face to face), pri ktorých kladiem dôraz na individuálny prístup ku klientom, pretože každý z nás je iný a jedinečný.

Na sedení ponúkam rovnakú otvorenosť akú očakávam od svojich klientov. Poskytujem oporu a v mnohých oblastiach aj osobnú skúsenosť. Kontroverzné témy mi nie sú cudzie, nebojím sa šokovať a byť šokovaná.

“Od klienta požadujem vlastný aktívny prístup a otvorenú myseľ bez predsudkov.”

“Od klienta požadujem vlastný aktívny prístup a otvorenú myseľ bez predsudkov.”

Osobný koučing a rozvoj - Salussia

Nebojte sa byť iný, nebojujte so sebou, ale…

Nebojte sa byť iný, nebojujte so sebou, ale…

… využite silu svojho potenciálu, ktorý Vám pomôžem prebudiť naplno na ceste životným reštartom.

Objednajte sa na koučing, ktorý je iný.

  • UPOZORNENIE! Naše sedenia a koučing nenahrádza zdravotnícke ani odborné psychologické poradenstvo